Network Menu

SWEA Toronto – Styrelsen 2017

 

Ulrika Palm – Ordförande

E-mail: president(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org

Anna Tvinnereim – Vice Ordförande

E-mail: vicepresident(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org

Anki Bickram – Sekreterare

E-mail: secretary(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org
Judith Rosing – Kassör

E-mail: treasurer(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org

Erica Segal – Medlemsansvarig

E-mail: medlemskap(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org

Rebecka Hornburg – Styrelseledamot / PR ansvarig

E-mail: pr(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org

Karin Edhlund – Styrelseledamot

Marie Schouten – Styrelseledamot

Annica Sjöberg – Styrelseledamot/Kalendern

Emma Eriksson – Styrelseledamot

Anu Muhonen – Styrelseledamot

Anna Sand – Styrelseledamot

 


Planerade mötesdagar

Swea Toronto’s styrelse möts en gång i månaden med uppehåll under Juli/Augusti.

Våren 2017

12 januari, 9 februari, 23 februari (Års möte), 23 mars, 20 april, 17 maj, 22 juni

 


Webbansvarig:

Karin Edhlund

Fia Burdon

E-mail: webmaster(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org

 

Vill du påverka SWEA Toronto eller har frågor gällande posterna i styrelsen, maila Ulrika för mer information.