Network Menu

SWEA Care

SWEA Care – mejl blast – Juni 2020

Hej Sweor!

Som jag nämnde i april kalendern så återkommer jag nu med lite mer information. SWEA Care gruppen hade ett ZOOM möte den 28 maj, 2020 där vi diskuterade administrativa saker, vårt Policy förslag och också om hur vi skall fungera som grupp.

Som nämnts tidigare, SWEA Care finns till för våra Swea medlemmar som behöver stöd, hjälp, och råd av olika slag. Vi finns för er som kanske vill prata med någon, känner sig ensam av olika anledningar eller kanske behöver en hundvakt, blomvattning, medicinhämtning etc. Med andra ord finns vi här för alla möjliga situationer som du kan behöva hjälp med. Vi känner alla starkt för SWEA Care.

Nu på vårt andra möte, presenterade vi oss själva för varandra och berättade om våra hobbys, intressen, utbildning och jobb. Det visade sig att vår grupp är ypperligt anpassat till SWEA Care`s målsättning, vilket är att stödja SWEA väninnor och värna om varandra. Kunskapsnivån och medmänskligheten som vi alla känner är det inget tvivel på.

Vi har arbetat fram en SWEA Care Policy. Den innehåller regler för hur vi kan, och Inte kan agera. Det är viktigt med tanke på speciellt tystnadsplikten. Vi har därför bestämt att ni på vår hemsida enbart hittar namnen på dem som är med i gruppen och inga övriga kontaktinformationer, utom på SWEA Care´s utsedda Kontaktperson där email adressen är utsatt. Meningen är att Kontaktpersonen rekommenderar de som ringer till en lämplig person inom SWEA Care gruppen, eller till en viss person inom SWEA Care som särskilt efterfrågas. Kontaktpersonen kommer då att behöva få tillstånd att ge ut namnet till den person inom SWEA Care gruppen som hon anser passar bäst. Om någon Swea ringer oss å en annan Swea`s vägnar, så gäller naturligtvis tystnadsplikten även här.

Jag, Marianne Mannerheim valdes till kontaktperson eftersom jag för tillfället är Sammankallande.

Jag hoppas att vi får ert förtroende. Om ni har något som ni vill framföra, kontakta gärna mig så tar jag gärna upp det på vårt nästa SWEA Care möte.

Varma och soliga hälsningar,
Marianne Mannerheim
sweacare(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org
905-717-0183

 

Samanfattning av yrkeserfarenheter, utbildnings områden och kunskaper inom SWEA Care:
 • familj, barn och socialt ansvar
 • sociologi
 • psykologi
 • kris och stöd hantering
 • barnsjukskötarutbildning
 • näringslära
 • livsstilsrådgivining, yoga och meditation
 • kultur
 • språk
 • ledarskap
 • ekonomi
 • affärskvinnofrågor
 • egenföretagsamhet
 • organisationskännedom
 • miljöfrågor

Hör av dig till Marianne Mannerheim om du skulle vilja komma i kontakt med SWEA Toronto’s Care grupp på sweacare(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org

För en updaterad lista med covid-19 resurser, klicka här: COVID – 19 RESURSER

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-