Network Menu

SWEA Toronto

SWEA Toronto Styrelse 2017

SWEA Toronto styrelse – foto: Dana Bickram

Ulrika Palm – Ordförande

E-mail: president(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org

Anna Tvinnereim – Vice Ordförande

E-mail: vicepresident(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org

Anki Bickram – Sekreterare

E-mail: secretary(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org
Judith Rosing – Kassör

E-mail: treasurer@sweatoronto.org

Erica Segal – Medlemsansvarig

E-mail: medlemskap(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org

Rebecka Hornburg – Styrelseledamot / PR ansvarig

E-mail: pr(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org

Karin Edhlund – Styrelseledamot/Social media ansvarig

Marie Schouten – Styrelseledamot

Annica Sjöberg – Styrelseledamot/Kalendern

Emma Eriksson – Styrelseledamot

Anu Muhonen – Styrelseledamot

Anna Sand – Styrelseledamot

Ulrika Palm – ordförande

Anna Tvinnerheim – Vice ordförande

 

Ann Bickram – Sekreterare

Judith Rosing – kassör

 

Erica Segal – medlemsansvarig

Rebecka Hornburg – PR ansvarig

 

Emma Eriksson – Ledamot

Anna Sand – Ledamot

 

Marie Schouten – Ledamot

Karin Edhlund – Social Media

Bilder på Anu Muhonen och Annica Sjöberg kommer strax!


Planerade mötesdagar

Swea Toronto’s styrelse möts en gång i månaden med uppehåll under Juli/Augusti.

Våren 2017

12 januari, 9 februari, 23 februari (Års möte), 23 mars, 20 april, 17 maj, 22 juni

Hösten 2017

20 september, 10 oktober, 15 november


 

Vill du påverka SWEA Toronto eller har frågor gällande posterna i styrelsen, maila Ulrika för mer information.