Stipendiefond

Genom SWEA Torontos stipendium får kanadensiska studenter möjlighet att studera och upptäcka Sverige för att sedan bli goda ambassadörer för Sverige när de återvänder till Kanada. Stipendiets syfte är att främja svenska språket och sprida svensk kultur.

Stipendiet delas varje år ut till studenter vid universitet i Ontario. Stipendiaterna måste vara kanadensiska medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Kanada, samt vara antagna till svenskt universitet eller svensk högskola för heltidsstudier.

Stipendiefonden startades redan 1986. Då var SWEA Toronto den första lokalavdelningen som delade ut stipendier till utländska studenter som ville studera och upptäcka Sverige.

Stipendiet började i samarbete med York University som var med och valde ut SWEA Torontos allra första stipendiat, Steve Johnston, som fick 1 000 $ för att studera vid Umeå universitet.

Mellan åren 1986 och 2019 har vi delat ut stipendier till 140 studenter som sammanlagt tilldelats ca 275 000 $.

Vill du veta mer information om SWEA Torontos stipendiefond? Hör av dig till oss: toronto.scholarship@swea.org