SWEA Professional

SWEA Toronto har en lång tradition av aktiviteter på temat arbetsliv, som numera äger rum under namnet SWEA Professional. Syftet med gruppen är att yrkesverksamma Sweor kan träffas och byta erfarenheter och idéer.

Den första SWEA Professional-gruppen bildades i SWEA San Francisco 2010 och idag finns SWEA Professional representerat i SWEA-avdelningar över hela världen. Du kan läsa mer om SWEA Professional på SWEA Internationals webbsajt, där du även hittar SWEA Professionals blogg. Alla Sweor kan dessutom gå med i Facebookgruppen SWEA Professional Världen som även erbjuder mentorskap.

Om du vill veta mer om SWEA Professional här i Toronto, hör av dig till Rebecka: toronto.professional@swea.org